top of page

מה אני עוד חוץ מהמשקל שלי

מה המשקל של המשקל?


פגישה מרתקת עם הקולגה ורד יפה חאיק שהזמינה אותי להתארח בפודקאסט שלה.


על הראייה הרחבה בטיפול בהשמנת ילדים.


למה חשוב שיהיו יעדים נוספים למשקל (או במקומו)?


מהם היעדים הרצויים בטיפול בהשמנת ילדים? לאילו שינויים נחתור?


אילו מטרות גלויות וסמויות בכלל קיימות בקרב הילדים, ההורים והצוותים הרפואיים?


מזמינה אתכם להקשיב לפרק וכמובן לשתף ולכתוב לי. מה נגע בכם? עם מה הסכמתם מאוד ועם מה פחות?
bottom of page