top of page

איך בוחרים מי יטפל בתזונת הילדים

עודכן: 6 ביולי 2021

איך בוחרים מי יטפל ויאזן את התזונה של הילדים והמשפחה? ו/ או יעזור לטפל בעודף המשקל של אחד או יותר מהילדים במשפחה.

המשאלה של רב ההורים היא שייקחו את הילדים. יטפלו בהם ויחזירו אותם "מתוקנים". תהליך נכון ואמיתי דורש זמן ואנרגיה ואין קסמים.

איך בוחרים מי יטפל בתזונת הילדים
איך בוחרים מי יטפל בתזונת הילדים

חשוב לבדוק שאיש המקצוע שאתם בוחרים יענה על קריטריונים כמו:

 • ידע לטפל במקצועיות וברגישות גם יחד.

 • ידע להתייחס לנושא הדורש טיפול באופן שמתאים לגיל הספציפי. ילדים הם לא מבוגרים קטנים.

 • מבחין בין תפקיד ההורים ותפקיד הילדים.

 • התייחסות למשפחה כמכלול שלם מצד אחד ומתן יחס אינדיבידואלי לכל אחד מבני המשפחה מצד שני.

 • הילד עם עודף משקל לא יסומן כבעייתי וכדורש תיקון אלא כחלק מהמשפחה שתעבור יחד את השינוי.

 • ראייתו רחבה. מותאמת לטווח הקצר ובעיקר לטווח הארוך. ידע לתת מענה לבעיה נקודתית ויתייחס למניעת בעיות נלוות בעתיד.

 • מתייחס להשלכות עתידיות (לצורך העניין, מניעת הפרעות אכילה בעתיד) ואינו מציע קסמים כבר בחודש/ חודשיים הקרובים. (ירידה של X קג בזמן קצר).

 • מתייחס למשקל כגורם אחד מתוך מכלול של גורמים בתוך התהליך.

 • יודע להתייחס לעקומות גדילה בהתאמה לגיל ומין ולהסביר בהתאם את הנתונים להורים.

 • מתייחס לאבחנה רפואית, יודע לקרוא בדיקות דם ולהמליץ על תוספים אם צריך ויוצר קשר בהתאם לכך עם הרופא המטפל.

 • ידע להעריך את התזונה של הילד ולהתייחס לחסרים תזונתיים.

 • יידע לתת לכם הנחיות מבוססות מבחינה מדעית.

 • בעל התמחות ספציפית בתחום ורישיון מטעם משרד הבריאות.

#שינוי_תזונתי_עם_דיאטנית

#תזונאי_מקצועיות_בריאות_תוצאות

#דיאטנית_ילדים_ומשפחה

#אכילה_רגשית_אצל_ילדים


bottom of page